POZIV NA DOSTAVU PONUDE – jednostavna nabava

Naručitelj Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica  pokrenuo je nabavu za razne proizvode te objavljuje Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV -a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a). Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

  • Naručitelj: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33000 Virovitica
  • OIB: 36429744885
  • Žiro račun: 2360000-1101291969
  • IBAN: HR 7223600001101291969
  • tel: 033/729-459  fax: 033/729-458
  • web: ck-gdck-virovitica.eu/
  • e-pošta: crveni-križ-virovitica@net.hr

1.a) Poziv_na_dostavu_ponude – RAZNI PREH.PROIZVODI

1.b) Troškovnik EV-B-1-20

2.a) Poziv_na_dostavu_ponude – PEKARSKI PROIZVODI

2.b) Troškovnik EV-B-2-20

3.a) Poziv_na_dostavu_ponude – MESO I MESNE PRERAĐEVINE

3.b) Troškovnik EV-B-3-20

4.a) Poziv_na_dostavu_ponude – PILEĆE MESO

4.b) Troškovnik EV-B-4-20

5.a) Poziv_na_dostavu_ponude – MOTORNO GORIVO

5.b) Troškovnik EV-B-5-20