Darivanje krvi u Virovitici

U prostoru “HCK-Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica” održana je akcija dragovoljnog darivanja krvi na kojoj je krv darivalo 40 darivatelja krvi.

Krv su darivali: Abalić Ivana,Bajsar Ruža,Biuk Vesna,Debelić-Pecive Šime,Denić Antonela,Dutković Alen,Frajlić Elvis,Galunić AnaMarija,Gobac Krešimir,Hegediš Andrej,Hudi Marina,Kadežabek Alen,Karadija Marko,Kasumović Zvonimir,Kozjak Vladimir,Mihelčić Miroslav,Miholić Mile,Miklaužić Nada,Mikolčić AnaMarija,Mikolčić Monika,Moslavac Zvonko,Pemper Ivan,Perković Hrvoje,Pilek Tonček,Poljanac Stela,Rengel Damir,Sabo Danijel,Salopek Ivana,Valenteković Robert,Valentić Ivica,Vračarić Mladen,Vrbančić Goran,Vuković Hrvoje,Vuković Zlatko,Šardi Dijana,Škalić Ante,Španjur Veronika,Špoljarić Ana,Župan Mario i Česnik Dragan.

Hvala za darovanu krv.

“HCK-Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica”

 

popravak današnje