Darivanje krvi u Virovitici

Na akciji dragovoljnog darivanja krvi, održanoj 13.8.2016. u prostoru “HCK-Gradskog  društva Crvenog križa Virovitica”  krv su darivali članovi HDZ-a, HSP-a Dr. Ante starčević i građanstvo Virovitice. Sveukupno je svoju krv darivalo 34 darivatelja krvi i to :

Bajivić Boris, Beneta Josip, Beneta Nikola, Biondić Zdravko, Brčić Marijan, Bulić Antun, Dvojak Nevenka, Grahovac Krunoslav, Jakupec Davor, Keleković Karolina, Klarić Robert, Kocijan Siniša, Komljenovič Draženko, Kopas Dinko, Kovačević Ivan, Kruljac Drago, Kruljac Igor, Lulić Goran, Mandarić Mirela, Marek Luka, Margetić Ivica, Matek Nikola, Moslavac Bruno, Petrinjak Goran, Poljak Daniel, Puž Zdravko, Rođak Matija, Sabo Danijel, Sabo Sven, Smiljanić Vlatko, Vezmarović Rikard, Šajin Romeo, Česnik Dragan, Đurđević Borna.

IMG_4187 IMG_4193

Hvala za darovanu krv.

“HCK-Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica”