NOVE AKCIJE ZA SOCIJALNU SAMOPOSLUGU “DJELO LJUBAVI”

Pred trgovačkim centrom Kaufland, u srijedu 10. kolovoza i pred trgovačkim centrima Konzum i KTC, u subotu 13. kolovoza održati će se nove akcije prikupljanja namirnica i higijenskih potrepština za korisnike Socijalne samoposluge „Djelo ljubavi“.
Zahvaljujemo svim građankama i građanima na njihovim donacijama i doprinosu našoj Socijalnoj samoposluzi. Velika hvala svim volonterima na uloženom trudu i vremenu, a posebno onima koji su se prvi puta uključili u našu aktivnost.

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

P4303453