ODRŽANA IZBORNA SJEDNICA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA MJESNOG ODBORA TABORIŠTE

Na Konstituirajućoj – Izbornoj sjednici Društva Crvenog križa Mjesnog odbora Taborište održanoj dana
21. studenoga 2016. održali su se izbori za predsjednika, dva potpredsjednika, tajnika Društva Crvenog križa Mjesnog odbora Taborište i jednog zastupnika u Skupštinu „HCK – Gradskog društva Crvenog križa Virovitica“.

Za predsjednika Društva Crvenog križa Mjesnog odbora Taborište izabran je Ivan Tomaić, za potpredsjednike izabrani su Marina Šurkalović i Dominik Prepelić, a za tajnicu društva izabrana je Valentina Prepelić.
Za zastupnika u Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Virovitica izabran je Božidar Biondić.