ODRŽANA IZBORNA SJEDNICA OPĆINSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA GRADINA

Na Konstituirajućoj – Izbornoj sjednici Općinskog društva Crvenog križa Gradina održanoj dana
16. studenoga 2016. održali su se izbori za predsjednika, dva potpredsjednika, tajnika Općinskog društva Crvenog križa Gradina i dva zastupnika u Skupštinu „HCK – Gradskog društva Crvenog križa Virovitica“.

Za predsjednika Općinskog društva Crvenog križa Gradina izabran je Damir Kaladić, za potpredsjednike izabrani su Dragan Mihaljević i Goran Viljevac, a za tajnicu društva izabrana je Ivana Brajković.
Za zastupnike u Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Virovitica izabrani su Damir Kaladić i Zdenko Blažičević.