Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu

“HCK-Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica”   temeljem zakonske obveze iz članka 60.stavka 2.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) objavljuje godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu.

 

godišnje izvješće 0 ZPPI za 2016.g.

godišnje izvješće o ZPPI za 2016.g.

 

“HCK-Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica”