Darivanje krvi u Virovitici

Na današnjoj akciji dragovoljnog davanja krvi održanoj u prostoru GDCK Virovitica krv je dalo građanstvo Virovitice. Sveukupno je 29  darivatelja dalo krv i to:

Delić Denis,Farago Ivan,Ferenci Dragan,Frajlić Elvis,Gabrić Dario,Gazibara Dario,Heller Petar,Kaladić

Milan,Karadija Marko,Kolaković Marko,Lisak Mario,Lukić Dražen,Mihelčić Miroslav,Mikšić Mario,Miljak

Mato,Nađaković Antun,Nađaković Silvija,Perak Dean,Pozderović Kristijan,Ribić Ivan,Rođak Dražen,

Smiljanić Mario,Vezmarović Rikard,Vizek Danijel,Vlaisavljević Dalibor,Škalić Ante,Španjur Veronika,

Žagar Igor i Čizik Darko.

 

 

Hvala za darovanu krv.

GDCK Virovitica