Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica podijelilo je do sada 1.311 FEAD paketa

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica tijekom mjeseca svibnja provodi prvu podjelu paketa hrane u sklopu projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ koji se financira iz Europskog fonda za najpotrebitije (FEAD).

Cilj projekta je podjelom paketa hrane i higijenskih potrepština pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od siromaštva.

Ukupno je podijeljeno do sada 16.851  kg hrane raspoređene u 1.311 paketa.

Projektom je obuhvaćeno 1.311 korisnika. Korisnici projekta su osobe u socijalnoj potrebi, 1. kategorija korisnika prema uvjetima projekta ( korisnici zajamčene minimalne naknade CZSS Virovitica ) s područja djelovanja GDCK Virovitica (grad Virovitica, općina Pitomača, općina Lukač, općina Gradina, općina Špišić Bukovica i općina Suhopolje).

Podjela paketa provodila se u prostorijama GDCK Virovitica i na terenu , a u njoj su sudjelovali djelatnici i volonteri GDCK Virovitica.

Projektom „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ koji se financira iz Europskog fonda za najpotrebitije (FEAD) predviđeno je ukupno četiri podjele paketa.

GDCK Virovitica