JAVNO NADMETANJE U JEDNOJ FAZI – Nabava kućnih potrepština za krajnje korisnike

Kratak opis nabave: Nabava paketa kućnih potrepština podijeljen na dvije vrste paketa za krajnje korisnike u sklopu projekta ZAŽELI, sukladno Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.05.0028 u sklopu poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”

Naziv Naručitelja: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Adresa/sjedište Naručitelja: Virovitica, Masarykova 6

OIB: 36429744885

Broj telefona:033/729 459

Broj telefaksa: 033/729 458

Internetska adresa: web: ck-gdck-virovitica.eu/

Adresa elektroničke pošte: crveni-kriz-virovitica@net.hr

Datum objave: 05.04.2018.

Rok za dostavu ponuda: 20.04.2018.

 *Napomena: Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

DOKUMENTI:

GDCK Virovitica Dokumentacija za nadmetanje – HIGIJENA(5)

Prilog 3 – GDCK Virovitica – Troškovnik

Prilog 5 – PAKETI HIGIJENE – popis artikala

Prilog 6 – NALJEPNICA ZA PAKET

Prilog 7 – GDCK Virovitica -Nacrt ugovora o nabavi

GDCK_Virovitica_Pojašnjenje_DZN