Djelatnici i volonteri GDCK Virovitica na obilježavanju 140 godina Hrvatskog Crvenog križa

U subotu 5. svibnja 2018. godine 12 djelatnika i volontera Gradskog društva Crvenog križa Virovitica sudjelovalo je na obilježavanju 140 godina Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu. Na prigodnoj svečanosti bili su dio mimihoda Nacionalnog interventnog tima HCK-a koji je organiziran u suradnji sa Zapovjedništvom za potporu Oružanih snaga RH. Nakon mimihoda u parku Zrinjevac organiziran je program s prikazom aktivnosti i opreme Hrvatskog Crvenog križa. Nakon svečanosti bilo je prilike i za kraći razgovor sa predsjednikom HCK dr. Josipom Jelićem i izvršnim predsjednikom HCK Robertom Marktom. Prigoda je iskorištena i za  fotografiranje sa klapom Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj” koja je sudjelovala u programu, kao i prepoznatljivom “Kapljicom krvi” simbolom darivanja krvi.