O D L U K A o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 8. Dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave paketa hrane i higijenskih potrepština (objavljene 17.9.2018. na stranicama ck-gdck-virovitica.eu i fead.hr) donosim: Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.