Prve akcije u ovoj godini za Socijalnu samoposlugu “Djelo ljubavi”

Prve akcije prikupljanja namirnica i higijenskih potrepština za korisnike Socijalne samoposluge „Djelo ljubavi“ u ovoj godini provodit će se u srijedu 13. veljače 2019. godine ispred trgovačkog centra KTC Pitomača i u subotu 16. veljače 2019. godine ispred trgovačkog centra KTC Virovitica. Akcija se provodi od 9 do 18 sati.

Pozivamo sve koji su u mogućnosti da se uključe u akciju kako bi i dalje pomagali korisnike Socijalne samoposluge „Djelo ljubavi“.