Najava novih akcija za Socijalnu samoposlugu “Djelo ljubavi”

Nove akcije prikupljanja namirnica i higijenskih potrepština za korisnike Socijalne samoposluge „Djelo ljubavi“ provodit će se u srijedu 10. travnja 2019.godine ispred trgovačkog centra KTC Pitomača i u  subotu 13. travnja 2019. godine ispred trgovačkog centra KTC Virovitica.  Akcije se provode od 9 do 18 sati.

Pozivamo sve koji su u mogućnosti da se uključe u akcije kako bi i dalje pomagali korisnike Socijalne samoposluge „Djelo ljubavi“.