Oglas – natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – program Zaželi

O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u programu

„Zaželi – Programa zapošljavanja žena” Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, projekta „Imamo priliku“

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

Radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Mjesto rada:  Područje grada Virovitice i 9 prigradskih naselja (Čemernica, Golo Brdo,    Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine i Sveti Đurađ)

Broj traženih radnika: 50

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Natječaj vrijedi od: 27.07.2020.

Natječaj vrijedi do: 03.08.2020.

Poslodavac: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Razina obrazovanja:

 • osnovna škola niži razredi,
 • završena osnovna škola,
 • srednja škola 3 godine,
 • srednja škola 4 godine.

 Opis posla:

 • dostava namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu,
 • organiziranje prehrane,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Osobe koje se mogu prijaviti na Oglas:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji:

 • starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice o drogama,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prijavi na Oglas kandidati su dužni priložiti prema odrednicama Projekta sljedeće:

 • Zamolbu za posao (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Presliku dokaza o završenoj školi,
 • Potvrdu izdanu od HZZ – a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa),
 • Dokaz o radnom iskustvu ( potvrda ili elektronički zapis HZMO-a ), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,
 • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku osposobljavanja koja se nalazi ovdje ili osobno u zgradi Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica,
 • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koja se nalazi ovdje ili osobno u zgradi Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica).

Sve informacije o Oglasu mogu se dobiti na kontakt broj: 033 / 729 459

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica, putem pošte ili osobno najkasnije do 03.08.2020. s naznakom:

„Za Oglas – ZAŽELI – Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini prema priloženom linku pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.