Provedena edukacija o socijalnom mentorstvu

U sklopu projekta „I mi zaslužujemo priliku“  koji provodi GDCK Virovitica 29. i 30. kolovoza 2019. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica održana je edukacija na temu socijalnog mentorstva.

Predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić s profesoricama sa Studijskog Centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Zagreb, prof. dr sc. Oljom Družić Ljubotina i doc. dr. sc. Marijanom Kletečki Radović održale su predavanje o važnosti socijalnog mentorstva kao modela rada sa korisnicima marginaliziranih skupina. Edukacijom se postiglo jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem.

Pripremom modela pružanja usluge socijalnog mentorstva kao i pripremom kroz program edukacije osigurati će se detaljnji hodogram i upute primjenjive u svim lokalnim organizacijama u sklopu rada civilnog društva koji rade s korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Teme prvog dana radionice bile su osvještavanje problema siromaštva  i nezaposlenosti kao socijalnog rizika, te djelotvorna komunikacija u mentorskom procesu kroz osvještavanje značaja komunikacije u interpersonalnim odnosima i uvježbavanje osnovnih komunikacijskih vještina.

Drugog dana edukacije predavanje je počelo s temom „Djelotvornog vođenja slučaja“, te se nastavilo kroz 3 faze mentoriranog procesa.

Edukaciji iz socijalnog mentorstva pristupilo je ukupno 19 polaznika, a osim dvije socijalne mentorice Dijane Katalinić i Renate Domitrović koje su zaposlene u ovom projektu, edukaciju je prošlo još pet zaposlenika iz GDCK – a Virovitica koji su nakon završetka edukacije dobili potvrdnicu za uspješno završenu edukaciju iz socijalnog mentorstva, te stekli znanja i kompetencije za pružanje usluga socijalnog mentorstva.

Projekt „I mi zaslužujemo priliku“ zamišljen je kao razrada primjenjivog modela socijalnog mentorstva na lokalnoj razini. Sudionici edukacije će stečena znanja i vještine pružanja usluge socijalnog mentorstva primjenjivati u svom radu s nezaposlenim i socijalno isključenim osobama.

[foogallery id=”4550″]