Natječaj za rad na određeno vrijeme

Na temelju članka 30. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica ravnateljica Društva raspisuje natječaj za radno mjesto:

SOCIJALNI MENTOR

  • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme do zavšetka provedbe projekta “I mi zaslužujemo priliku”.

Uvjeti natječaja:

Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili završen  specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera.

Radno iskustvo:  1 godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • presliku domovnice,
  • dokaz o radnom iskustvu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju,
  • obrazac izjave o davanju suglasnosti za obradu i korištenje osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Virovitica ck-gdck-virovitica.eu.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, 33 000 Virovitica, Masarykova 6, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Virovitica, 10. listopada 2019.

URBROJ: 539/2019.          

                                                                                                     Ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa

                                                                                                Gradskog društva Crvenog križa Virovitica

                                                                                                Željka Grahovac, dipl.iur.