Uručena Uvjerenja o osposobljavanju za poslove gerontodomaćice

U sklopu provedbe vrijednog i korisnog projekta „Pruži mi priliku“, financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u programu zapošljavanja žena „Zaželi“, deset zaposlenih žena uspješno su završile program edukacije za gerontodomaćice, te su im danas u GDCK Virovitica uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

Gerontodomaćice pozdravila je i čestitala polaznicama na uspješno završenoj edukaciji koordinatorica projekta Željka Francetić. U ime nositelja projekta,  uvjerenja o stečenim novim znanjima polaznicama je uručila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Željka Grahovac. Ravnateljica je naglasila kako je izuzetno ponosna na sve koji su sudjelovali u organizaciji ove edukacije, a posebno na žene koje mogu poslužiti kao primjer da nikada nije kasno za  usvajanje novih znanja i vještina.

Teorijsko i praktično znanje koje su polaznice stekle pomoći će im u radu i omogućiti veću konkurentnost na tržištu rada nakon završetka projekta.