Besplatni telefon Hrvatskog Crvenog križa 0800 1188

Pored broja Gradskog društva Crvenog križa Virovitica 033/729-459 na koji se stariji i bolesni građani mogu javljati 24 sata svakoga dana, Hrvatski Crveni križ otvorio je i besplatan telefon 0800 1188 za pozive građana kojima treba otići u nabavku ili po lijekove, kao i za one kojima je potreban razgovor.

Korisnicima koji nazovu ovaj broj ponuđen je izbornik gdje biraju vrstu usluge:

1 – dostava hrane

2 – psihosocijalna podrška

3 – dostava lijekova

4 – opće informacije

te se zatim preusmjeravaju na odabir županije (u slučaju PSP) te grada (za dostavu hrane i lijekova). U prostorijama HCK uspostavljen je call centar na kojem volonteri pružaju različite informacije korisnicima koji odabiru opciju 4. Broj je dostupan 24 sata dnevno.