Nova donacija za Pučku kuhinju

Obzirom da zbog epidemije COVID-19 djeca ne pohađaju škole te namirnicama iz školskih kuhinja prijeti kvarenje i istek roka, u Pučku kuhinju GDCK Virovitica pristigle su donirane namirnice iz školske kuhinje Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica.

GDCK Virovitica zahvaljuje na donaciji koja će značiti puno korisnicima kuhinje.