U GDCK Virovitica uspješno se provodi projekt „I mi zaslužujemo priliku“

GDCK Virovitica od 01. travnja 2019. godine provodi projekt „I mi zaslužujemo priliku“ koji je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u sklopu poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanja marginaliziranih skupina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.032.935,44 kuna, a traje dvije godine. Cilj projekta je povećanje mogućnosti zapošljavanja i smanjenje rizika socijalne isključenosti marginaliziranih skupina s područja Virovitičko – podravske županije kroz provođenje najmanje 3 verificirana programa obrazovanja odraslih za 20 dugotrajno nezaposlenih osoba od kojih je barem 13 korisnika zajamčene minimalne naknade. U suradnji s partnerom Centrom za socijalnu skrb Virovitica i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnim uredom Virovitica kao stručnom podrškom, detektirane su dugotrajno nezaposlene osobe zainteresirane za daljnje obrazovanje/osposobljavanje.

Verificirane programe obrazovanja/osposobljavanja provodi Pučko otvoreno učilište Aspekt s kojim je GDCK Virovitica sklopilo Ugovor o obavljanju verificiranih programa obrazovanja/osposobljavanja odraslih u sklopu projekta „I mi zaslužujemo priliku“. Ugovorom o obavljanju verificiranih programa osposobljavanja/obrazovanja predviđeno je 5 verficiranih programa koja su tražena na tržištu rada.

U programe obrazovanja/osposobljavanja do sada bio je uključen 21 polaznik, od čega su njih 8 dugotrajno nezaposlene osobe te je njih 13 korisnika zajamčene minimalne naknade. Zbog zdravstvenih problema odustale su tri polaznice koje su bile uključene u programe osposobljavanja/obrazovanja.

Najviše polaznika se obrazuje u programu osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, ukupno njih 10, od kojih je njih 4 uspješno završilo program. U programu obavljavanja knjigovodstvenih poslova obrazovalo se ukupno 7 polaznika, od kojih je njih 6 uspješno završilo program. Kroz program osposobljavanja za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice 3 su polaznice uspješno završile program te su se sa novom kvalifikacijom uključile na tržište rada.

Osim programa obrazovanja/osposobljavanja projektom je predviđena i usluga socijalnog mentorstva za korisnike zajamčene minimalne naknade koje pružaju dva socijalna mentora zaposlena u GDCK Virovitica. Socijalno mentorstvo odvija se svaki mjesec invdividualno sa korisnicima pri čemu im je pružena stručna pomoć, podrška, ohrabrenje, motivacija ali i informacije vezane uz aktualno stanje na tržištu rada. Usluge socijalnog mentorstva koristi 15 korisnika zajamčene minimalne naknade uključenih u projektne aktivnosti, od kojih se njih 4 još uvijek obrazuje/osposobljava, 5 polaznika je završilo obrazovanje/osposobljavanje, 4 korisnika čekaju početak programa obrazovanja/osposobljavanja, a 2 polaznice koje su ujedno i korisnice zajamčene minimalne naknade zbog zdravstvenih razloga su odustale od obrazovanja/osposobljavanja.

Za polaznike programa obrazovanja/osposobljavanja u ovom projektu predviđeno je 5 radionica razvoja mekih vještina. Do sada je odrađena jedna radionica razvoja mekih vještina u organizaciji Psihološkog centra Putokaz.

O uspješnosti provođenja ovog projekta govori činjenica da su zahvaljujući završenom osposobljavanju zaposlene dvije njegovateljice.

Ovaj projekt od iznimne je važnosti jer pruža priliku osobama koje nisu u financijskoj mogućnosti naknadno se osposobiti/obrazovati i na taj način povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.

               

    Sadržaj članka isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica