Građanstvo u akciji darivanja krvi

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas (subota) akcija darivanja krvi za građanstvo.

Pristupilo je 45 darivatelja krvi,odbijeno je 2 a krv je darivalo 43  darivatelja krvi.

Prvi puta su krv darivali: Tatalović Đorđe,Kozlinger Dario i Klešić Nikolina . 

Petrović Igor je danas darivao krv 102 puta.

Svaka doza vaše krvi daruje nadu,daruje šansu, daruje  život.