Virovitička facebook grupa “Sharing is Caring” preko GDCK-a Virovitica osigurala božićne poklone za 153 djece

Na poticaj Stefani Kukić, članice Facebook grupe “Sharing is caring Zagreb”, Sanela Rukavina prihvatila se osnivanja Facebook grupe “Sharing is Caring Virovitica”.

– Sharing is Caring je platforma koja prihvaća načela kružne ekonomije. Radi se o materijalima i proizvodima koji se mogu ponovno upotrebljavati. Produžuje se vijek proizvoda, a samim time i smanjuje pritisak na okoliš i resurse. Naše akcije imaju i humanitarnu notu, kao što je ova – objasnila nam je Stefani Kukić.

Prije nepunih mjesec dana Sanela je čula da zagrebačka grupa prikuplja božićne poklone za djecu iz Doma u Nazorovoj u Zagrebu, pa je došla na ideju, da se nešto slično napravi i u Virovitici. Ne imajući potreban popis potrebite djece za koju bi sakupljali poklone, posavjetovala se s ravnateljicom Gradskog društava Crvenog križa Virovitica Željkom Grahovac, koja joj je predložila da prikupe poklone za potrebitu djecu na području grada Virovitice.

U nepuna četiri sata riješeni su pokloni za male Virovitičane te su si postavili novi cilj, a to je prikupiti poklone za 153 djece na području koje pokriva Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. To je uz grad Viroviticu s devet prigradskih naselja i područje pet općina: Suhopolje, Lukač, Gradina, Špišić Bukovica i Pitomača.

Ovih dana završena je akcija pa su članice grupe sakupljene poklone predale ravnateljici GDCK-a Virovitica Željki Grahovac i njezinim suradnicima. Svi pokloni su zapakirani i točno podijeljeni po spolu i dobi djece. Važno je napomenuti da su svi pokloni u ovogodišnjoj akciji novi.

– Ovo je lijepa potvrda kako Facebook može poslužiti za izuzetno humanitarne svrhe – prezadovoljna je bila ravnateljica GDCK Virovitica Željka Grahovac.

– Mi se zahvaljujemo svim članovima virovitičke Facebook grupe Sharing is caring, kojih sada ima preko 2.700, Željki Grahovac, Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica, djelatnicima Glazbene škole Jan Vlašimsky i našim obiteljima koje su nam bile podrška, posebice baki Jaki. Nadamo se da ćemo ubuduće nastaviti sa sličnim akcijama – uglas su nam na kraju rekle Sanela i Stefani, dobre duše i pokretačice ove humanitarne akcije.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)