Održana Izvještajna Skupština – kroz projekte zaposleno 67 djelatnika

U prostoru GDCK Virovitica, jučer (četvrtak), održana je 1. redovna sjednica Skupštine GDCK Virovitica u novom sazivu. Na sjednici Skupštine usvojeno je Godišnje Izvješće o radu za 2020. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju GDCK Virovitica za 2020. godinu, Izvješće Inventurne komisije za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara i financijskih sredstava za 2020. godinu, Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2020. godinu te su donesene Odluka o Salda – fondu i Odluka usvajanju Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola 2020. godine. Unatoč pandemiji COVID – 19, GDCK Virovitica završilo je poslovnu godinu s pozitivnim rezultatima.

Vezano uz Godišnje Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2020. godinu, ravnateljica Željka Grahovac istaknula je važnije aktivnosti GDCK Virovitica u 2020. godini. Tijekom 2020. godine u  Pučkoj kuhinji su se svakodnevno pripremali obroci za ukupno 170 korisnika, osiguran je kontinuiran rad Dnevnog boravka za starije osobe u Virovitici, a kroz projekte je zaposleno 67 djelatnika. U aktivnostima prikupljanja i pakiranja namirnica higijenskih potrepština za rad Socijalne samoposluge „Djelo ljubavi“, dostavi namirnica i lijekova u vrijeme pandemije COVID – 19 te na aktivnostima vezanim uz potres na Banovini volontiralo je ukupno 142 volonterke i volontera koji su odradili 2309 volonterskih sati.

Osim 5 tona humanitarne pomoći koja je podijeljena kroz Socijalnu samoposlugu „Djelo ljubavi“, od Hrvatskog Crvenog križa i drugih donatora prikupljeno je i podijeljeno još 15 tona prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština odnosno ukupno je podijeljeno 20 tona prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština na području djelovanja Društva.

U vrijeme izbijanja pandemije COVID – 19, GDCK Virovitica pružalo je uslugu dostave namirnica i lijekova na kućni prag. Volonteri GDCK Virovitica odradili su ukupno 779 dostava namirnica i lijekova za 202 starije i kronično bolesne osobe, a u suradnji s Hrvatskom poštom, Distribucijsko područje Virovitica podijeljeno je 1229 paketa zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava starijim osobama sa slabijim socio – ekonomskom statusu na području djelovanja GDCK Virovitica.

U okviru projekta „Stvorimo uspomene“ usmjerenom na socijalizaciji djece iz socijalno osjetljivih skupina u društvu, 42 djece boravilo je na sedmodnevnom ljetovanju u Novom Vinodolskom.

Kroz projekt „Mobilnost za samostalnost“ nabavljena su dva nova vozila i zaposleno je 6 osoba. U Suhopolju je otvoren Dnevni boravak za starije, osigurana je podrška i pratnja osobama oboljelim od Alzheimera i drugih demencija te je organiziran prijevoz za osobe starije od 65 godina u naseljima s područja djelovanja GDCK Virovitica u kojima nije organiziran javni prijevoz ili je prometna povezanost jako slaba. Do sada je prijevoz koristilo 124 osobe.

Zahvaljujući donacijama više tisuća stanovnika s područja djelovanja GDCK Virovitica (24,2 tona hrane i 7290 litara vode), GDCK Virovitica nalazi se među društvima Crvenog križa u Republici Hrvatskoj koja su najviše doprinijela ublažavanju posljedica potresa na Banovini. Na sortiranju namirnica i higijenskim potrepštinama prema vrstama, utvrđivanju količina prikupljene humanitarne pomoći i utovarima i istovarima istih sudjelovalo je 88 volontera koji su odradili 1037 volonterskih sati.

Zastupnici Skupštine izvješteni su da se u GDCK Virovitica trenutno provodi pet projekata u vrijednosti od 11.005.864,37 kuna, dok su tijekom 2020. godine uspješno završena četiri projekta u vrijednosti od 7.684.625,04 kuna.