Prikupljeno 59 doza krvi

U prostorijama GDCK Virovitica održana je danas(subota) akcija darivanja krvi za građanstvo, na koju se je odazvalo 62 darivatelja krvi, odbijeno je 3 darivatelja krvi, a krv je darivalo 59 darivatelja krvi.

Prvi puta su krv darivali: Denac Sanja , Matančić Leo i Jahn-Babić Julijana.

Igor Petrović darivao je danas krv 103 puta.

Hvala vam za izraženu humanost i plemenitost.