Akcijama u trgovačkim centrima KTC-a prikupljeno 477,12 kg namirnica i higijenskih potrepština

Akcijama volontera GDCK Virovitica i općinskog društva Crvenog križa Pitomača ispred trgovačkih centara KTC Virovitica i Pitomača prikupljeno je 477,12 kg prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za potrebe Socijalne samoposluge “Djelo ljubavi”.

GDCK Virovitica zahvaljuje se volonterkama i volonterima koji su darovali svoje vrijeme i trud u sakupljanju namirnica i odradili sveukupno 66 volonterska sata, a to su: Ivana Ćavarušić, Sanela Horvat, Sara Patricia Rozman, Anđela Vidović, Ivan Šabarić, Edita Vidak, Andrej Malek, Marko Feketija, Matea Barnaki, Doroteja Erhatić, Daria Rakitničan, Karolina Kukavica, Tea Tržić, Spomenka Cetin, Vanesa Šimunić, Antonela Skec i Željka Kovač.