Kompleti prve pomoći za škole i vrtiće

Hrvatski Crveni križ kontinuiranom edukacijom nastoji osposobiti što veći broj građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama nastanka ozljeda i naglo nastupajućih bolesti.   Poticanjem svakog pojedinca na pomoć i samopomoć pomažemo u izgradnji sigurnijih i zdravijih zajednica.

Prepoznavši potrebu za podizanjem svijesti djece i mladih o važnosti kontinuiranog stjecanja i usavršavanja znanja iz prve pomoći, Hrvatski Crveni križ želi potaknuti predškolske i školske odgojno-obrazovne ustanove na provedbu aktivnosti usmjerenih upravo na prvu pomoć.

U tu svrhu Hrvatski Crveni križ je započeo s distribucijom kompleta prve pomoći svim matičnim i područnim školama i vrtićima na području Republike Hrvatske. Ovom akcijom će školama i vrtićima biti distribuirano ukupno 4.415 kompleta prve pomoći.

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica je podijelilo sveukupno 71 komplet prve pomoći svim školama i vrtićima na području svog djelovanja.

Osnovnim školama i vrtićima je također dostupna i platforma Sigurnija djeca, koja nudi različite edukativne materijale,aktivnosti,alate te pozadinske informacije na teme prve pomoći,pripreme za izvanredne situacije,psihosocijalnu podršku i sigurnost u školi i vrtiću. Registracijom i provedbom ponuđenih aktivnosti škole i vrtići mogu ostvariti pravo na oznaku „Sigurna škola“ ili „Siguran vrtić“.