Prva pomoć za zaposlenike Učeničkog doma u Virovitici

U prostoru Učeničkog doma u Virovitici održan  je danas (srijeda)  tečaj Obnove znanja iz pružanja prve pomoći za zaposlenike doma. Tečaj je organiziran u suradnji GDCK Virovitica i ravnateljice Učeničkog doma Virovitica Martine Tišljar.  Prisutno je bilo 25 zaposlenika doma, predavač je  dr. Ivan Andrašević, a ispred GDCK Virovitica tečaju je bio nazočan Dražen Jendrašić.