Uručeno 16 Uvjerenja o osposobljavanju za poslove gerontodomaćice u sklopu projekta “Zaželi”

Danas su u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica, na kraju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ ženama  koje su uspješno završile osposobljavanje uručene javne isprave – Uvjerenja o osposobljavanju za posao gerontodomaćice.

U okviru ovog projekta bilo je planirano stručno osposobljavanje za 16 zaposlenih žena i svih 16  žena je završilo planirano stručno osposobljavanje. Kroz navedeno osposobljavanje zaposlene žene su stekle nova znanja i vještine koje će im pomoći u budućem radu te omogućiti veću konkurentnost na tržištu rada.

Uvjerenja su uručile i čestitale ženama na uspješno završenoj edukaciji ravnateljica Željka Grahovac i voditeljica projekta „Zaželi“ Željka Francetić.