Hrvatska mreža socijalnih samoposluga sudjelovala na stručnom skupu Ministarstva poljoprivrede

Jučer je u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, održan stručni skup pod nazivom „Hrana nije otpad, zajedno do cilja“ na kojem je bilo više od 80 sudionika. Stručni skup okupio je tijela državne, lokalne i regionalne uprave, subjekte u poslovanju s hranom, akademsku i znanstvenu zajednicu te udruge civilnog društva u kojima su bili predstavnici osam Gradskih društava Crvenog križa i predstavnica Hrvatskog Crvenog križa upisanih u Registar posrednika pri Ministarstvu poljoprivrede.

Na skupu su sudjelovali predstavnici Izvršnog odbora Hrvatske mreže socijalnih samoposluga na čelu s predsjednikom Robertom Kresićem koji je održao predavanje na temu „Socijalne samoposluge u Republici Hrvatskoj“.

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak u uvodnom izlaganju naglasio je činjenicu da se hrana baca u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije pa do kućanstava. Svatko od nas snosi dio odgovornosti.

Na kraju uvodnog izlaganja državni tajnik Majdak zaključio je da je hrana dragocjena, a otpad od hrane neprihvatljiv. To je filozofija koju treba prenijeti mlađim generacijama, ali koju prije svega moramo provoditi i sami, svatko od nas, pojedinačno i sustavno.