Igor Petrović darivao krv 107.puta

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas (subota) akcija darivanja krvi za građanstvo.

Pristupilo je 58 darivatelja krvi, odbijeno je 9 a krv je darivalo 49 darivatelja krvi.

Prvi puta su krv darivali:Tomislav Vampovac, Danijela Horvat, Stanešić Paula, Melanija Matković i Morijon Leško.

 

Igor Petrović je danas darivao krv 107.  puta.

Zahvaljujemo se na vašoj humanosti i svakoj dozi darovane krvi.