Aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Virovitica u izbjegličkoj krizi

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica provodi pripreme za prihvat izbjeglog stanovništva iz područja Ukrajine u sklopu aktivnosti:

  • Evidencija osoba izbjeglih iz Ukrajine za potrebe Službe traženja
  • Psihosocijalna podrška
  • Humanitarna pomoć

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica poziva osobe iz Ukrajine koje su ušle u Hrvatsku i smjestile se u privatnom aranžmanu na području grada Virovitice ili općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica da se jave Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica kako bi ih se evidentiralo za potrebe Službe traženja te im se osigurala potrebna pomoć.

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Tel..: 033/729-459

e-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr

Svim Društvima Crvenog križa mogu se javiti i sve one osobe koje su iz organiziranog smještaja otišle u privatni smještaj u različite dijelove Hrvatske.

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica trenutno raspolaže sa dovoljno volontera, ali svi oni koji žele pomoći mogu se javiti te ćemo ih angažirati prema potrebi.

Trenutno postoji potreba za prevoditeljima s ukrajinskog jezika i svi oni koji u tom dijelu mogu pomoći, molimo da se jave se jave na e-mail:  crveni-kriz-virovitica@net.hr

Građani koji nude privatni smještaj izbjeglicama prijavljuju ga u Ravnateljstvo civilne zaštite na rcz.zbrinjavanje@mup.hr odnosno 112.