Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija za upravljanje kriznim situacijama na području grada Virovitice“

 

Radno mjesto: Terenski koordinator/ica, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do završetka projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija za upravljanje kriznim situacijama na području grada Virovitice“

Mjesto rada: Područje grada Virovitice

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme od 16 mjeseci

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Radno iskustvo: Nije važno

Natječaj vrijedi od: 11.05.2022.

Natječaj vrijedi do: 18.05.2022.

Poslodavac: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog Križa Virovitica

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

  • SSS,
  • vozačka dozvola B kategorije.

 

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • Zamolbu za posao (uz obveznu naznaku kontakt broja),
  • Životopis,
  • Presliku dokaza o završenoj srednjoj školi,
  • Preslika vozačke dozvole,
  • Elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja,
  • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (može se preuzeti ovdje ili osobno u zgradi Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti na kontakt broj: 033 729 459.

Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica, putem pošte ili osobno najkasnije do 18.05.2022. s naznakom:„Za Natječaj – Terenski koordinator/ica“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                                                                                  Ravnateljica 

                                                                                                                                                         Željka Grahovac, dipl.iur.

Virovitica, 11. svibnja 2022.