U GDCK Virovitica održano javno izlaganje i predstavljanje Radne bilježnice za djelatnike u području pružanja socijalnih usluga

Danas (srijeda) u GDCK Virovitica održano je javno izlaganje i predstavljanje Radne bilježnice za djelatnike u području pružanja socijalnih usluga koja je nastala kao zaključak sa dvije iskustvene radionice između predstavnika GDCK Virovitica kao nositelja projekta i predstavnika partnerskih organizacija GDCK Daruvar, GDCK Križevci i GDCK Valpovo.

Cilj radne bilježnice je unaprjeđenje rada u području pružanja izvaninstitucionalnih oblika usluga u zajednici.

Društva su u radnoj bilježnici predstavila programe ili projekte koje su provodila ili provode, a koji su usmjereni na pružanje socijalnih usluga starijim osobama. Osim toga izneseni su problemi u radu s korisnicima, kako su riješili nastale probleme, rizici u provođenju programa ili projekata, potrebe starijih osoba na njihovom području djelovanja kao i problemi koji su nastali u provedbi projekata i način na koji su riješili nastale probleme.

Kako bi se socijalne usluge provodile što kvalitetnije, radna bilježnica sadrži 10 točaka s prijedlozima društava temeljenih na iskustvima koji su stečeni kroz rad na terenu.