Prikupili novih 66 doza krvi

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas subota(02.07.2022.) akcija darivanja krvi, u kojoj je sudjelovalo  građanstvo.

Akciji je pristupilo 66 dobrovoljnih darivatelja krvi, a odbijenih nije bilo i krv je darivalo 66 dobrovoljnih  darivatelja krvi. 

Prvi put je krv darivalo 2 dobrovoljna  darivatelja i to: Krmpotić Oliver i Validžić Maja.

 Zahvaljujemo se na odazivu i svakoj darovanoj dozi krvi čime ste pomogli u liječenju i spašavanju ljudskih života.