Prikupljeno novih 59 doza krvi

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas utorak(23.08.2022.) akcija darivanja krvi, u kojoj je sudjelovalo građanstvo. Akciji je pristupilo 65 dobrovoljnih darivatelja krvi, a odbijenih je bilo 6 i krv je darivalo 59 dobrovoljnih darivatelja krvi. Prvi put je krv darivalo 2 dobrovoljnih darivatelja i to: Vujević Dijana i Golub Vanja.

Zahvaljujemo se na humanosti kojom spašavate živote.