GDCK Virovitica uspješno provodi projekt „Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija za upravljanje

GDCK Virovitica u partnerstvu s Gradom Virovitica od 21. ožujka 2022. godine provodi projekt UP.04.2.1.11.0079 „Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija za upravljanje kriznim situacijama na području grada Virovitice“ u vrijednosti od 459.228,22 kuna. Projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15% – 68.884,23 kuna) i Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85% – 390.343,99 kuna). Cilj projekta je unaprijediti i ojačati kapacitete GDCK – a Virovitica, lokalnih organizacija te zajednice za pružanje učinkovitog odgovora na krizne situacije, a provodit će se do 21. rujna 2023. godine.

U svrhu koordinacije projektnih aktivnosti zaposlen je terenski koordinator dok je u svrhu uspješne provedbe i proširenja kapaciteta nabavljena je oprema za adekvatno zbrinjavanje ranjivih skupina uslijed kriznih situacija koja će se koristiti prilikom provođenja pokazne vježbe odnosno simulacije stvarne situacije spašavanja i zbrinjavanja.

Do sada je održana jedna edukacija za 10 volontera u cilju djelovanja i unaprjeđenja mehanizama za razvoj kriznog volontiranja u lokalnoj zajednici kako bi se kvalitetnije obučili i primijenili stečena znanja u pokaznoj vježbi ali i mogućim stvarnim kriznim situacijama. Do kraja provedbe projekta održat će se još tri takve edukacije za 30 volontera.

Osim edukacije za volontere, održan je i jedan stručni seminar/edukacija za članove Kriznog stožera GDCK Virovitica i jedan stručni seminar/edukacija za članove i povjerenike Civilne zaštite kako bi se dodatno ojačali kapaciteti i unaprijedila znanja i vještine važne za upravljanje kriznom situacijom.

Pokazna vježba odnosno simulacije stvarne situacije spašavanja i zbrinjavanja održat će se početkom rujna dok će se edukacija o načinu upravljanja kriznim situacijama za interventni tim Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i planski dokument – kartografski prikazi i baza podataka o ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici odraditi do srpnja 2023. godine.

Provedba ovog projekta primjer je dobre prakse kao i poticaj drugim organizacijama i institucijama da u korist društvene zajednice, ne samo lokalne nego i šire, sudjeluju u sličnim projektima te iskoriste mogućnosti koje pružaju fondovi Europske Unije.

Više o projektu u prostorijama Gradskog Crvenog križa Virovitica i na stranici https://www.gdckvtc.hr/projekt-jacanje-kapaciteta-lokalnih-organizacija-za-upravljanje-kriznim-situacijama-na-podrucju-grada-virovitice/

Više o EU fondovima na: http://www.esf.hr/ i http://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica.

Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske