NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u programu „Zaželi – programa zapošljavanja žena – faza III“ Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, projekta „Pružam ti ruku“

Radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Mjesto rada: Područje grada Virovitice i 9 prigradskih naselja (Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine i Sveti Đurađ).

Broj traženih radnica: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme, zamjena do povratka djelatnice sa bolovanja, a najkasnije do 30.04.2023.

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Radno iskustvo: Nije važno

Natječaj vrijedi od: 02.03.2023.

Natječaj vrijedi do: 07.03.2023.

Poslodavac: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog Križa Virovitica

 

Opis posla:

 • dostava namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu,
 • organiziranje prehrane,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
 • te drugi poslovi po nalogu poslodavca.

 

Uvjeti za prijavu na natječaj:

 

Razina obrazovanja:

 • osnovna škola niži razredi,
 • završena osnovna škola,
 • srednja škola 3 godina,
 • srednja škola 4 godine.

 

Ostali uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo ( izuzev azilantica )
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ – a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji,
 • nezaposlene žene koje pripadaju jednoj od sljedećih teže zapošljivih skupina imaju prednost pri zapošljavanju:

 

 • žene od 50 godina i više,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • žene koje imaju jedno ili više djece s poteškoćama u razvoju.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Zamolbu za posao (uz obveznu naznaku kojoj skupini teško zapošljivih/ranjivih skupina osoba pripada),
 2. Životopis,
 3. Preslika osobne iskaznice,
 4. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
 5. Potvrda iz evidencije HZZ – a o duljini nezaposlenosti (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja),
 6. Elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja,
 8. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (može se preuzeti ovdje ili osobno u zgradi Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica).
 9. Dokaz o pripadnosti teško zapošljivoj/ranjivoj skupini:

 

 • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • azilantice – odluka o odobrenju azila koji izdaje MUP,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

beskućnice – rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog

 • boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik,
 • žene koje imaju jedno ili više djece s poteškoćama u razvoju – rješenje Centra za socijalnu skrb o invalidnosti djeteta.

 

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti na kontakt broj: 033 729 459.

Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica, putem pošte ili osobno najkasnije do 07.03.2023.. s naznakom: „Za Natječaj – Pružam ti ruku“

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje je ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica.