Prikupljeno nove 52 doze krvi

U prostoru Općine Pitomača održana je danas petak (26.05.2023.) akcija darivanja krvi, u kojoj je sudjelovalo građanstvo Pitomače.

Akciji je pristupilo 58 dobrovoljnih davatelja krvi, a odbijenih je bilo 6, i krv je darivalo 52 dobrovoljnih davatelja krvi.

Član kluba 100+ GDCK Virovitica Novosel Ivan danas je krv darivao 103 put.

ZAVRŠNA REČENICA: Zahvaljujemo se na iskazanoj humanosti za svaku dozu darovane krvi.   

GDCK VIROVITICA