Prikupljeno novih 50 doza krvi

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas utorak(23.05.2023.) akcija darivanja krvi, u kojoj je sudjelovalo građanstvo Virovitice i šumarija Suhopolje.

Akciji je pristupilo¬ 53 dobrovoljnih davatelja krvi, a odbijenih je bilo 3 i krv je darivalo 50 dobrovoljnih davatelja krvi.

Danas je prvi put krv darivao Laslo Oliver.

Članovi kluba 100+ GDCK Virovitica danas su darivali krv: Branka Bogdanović 87-i put i Igor Petrović 112-ti put.

ZAVRŠNA REČENICA: Darovana krv je kap dobrote u moru dobrih djela koja činite svakodnevno. Hvala Vam.   

GDCK VIROVITICA