Prikupljeno novih 59 doza krvi

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas petak(25.08.2023.) akcija darivanja krvi, u kojoj je sudjelovalo građanstvo Virovitice.

Akciji je pristupilo 63 dobrovoljnih davatelja krvi, a odbijenih je bilo 4, i krv je darivalo 59 dobrovoljnih davatelja krvi.

Prvi put su krv darivali 2 dobrovoljnih davatelja krvi i to: Demšić Damir i Lesić Dorijan.

Završna rečenica: Bez vode i krvi nema života, darivanje krvi – na djelu dobrota!    

GDCK VIROVITICA