Održana je pokazna vježba naziva olujno nevrijeme

Provedena Pokazna vježba u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija za upravljanje kriznim situacijama na području grada Virovitice”. Vježba je održana na parkingu doma za stare i nemoćne Baturina i u domu za stare i nemoćne Baturina. Sudjelovali su Gradsko Crvenog križa Virovitica i Slatina, HGSS, DVD Virovitica, Civilna zaštita Virovitica i hitna pomoć Virovitica.