Još jedna uspješna akcija darivanja u Virovitici: Marijan Štukar darivao krv 105. put

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas četvrtak(21.09.2023.) akcija darivanja krvi, u kojoj je sudjelovalo  građanstvo Virovitice i šumarija Suhopolje.

Akciji je pristupilo­­­­­­­ 56 dobrovoljnih davatelja krvi, a odbijenih je bilo 5, i krv je darivalo 51  dobrovoljnih  davatelja krvi.    

Prvi put su krv darivali 2 dobrovoljnih davatelja krvi i to: Stjepić Danijel i Resanović Aleksandar.   

Član kluba 100+ GDCK Virovitica Štukar Marijan danas je darivao krv 105. put.    

Zahvaljujemo se na odazivu i humanosti!       

GDCK VIROVITICA