U današnjoj akciji darivanja krvi sudjelovalo građanstvo Virovitice i šumarija Suhopolje te je prikupljeno 59 doza krvi

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas četvrtak(18.01.2024.) akcija darivanja krvi, u kojoj je sudjelovalo građanstvo Virovitice i šumarija Suhopolje.

Akciji je pristupilo 65 dobrovoljnih davatelja krvi, a odbijenih je bilo 6, i krv je darivalo 59 dobrovoljnih davatelja krvi.

Prvi put je krv darivalo 9 dobrovoljnih davatelja krvi i to: Dolovski Dorotea, Han Marijana, Marković Lara, Poljak Buga, Povrženić Martina, Tkalčec Sanja, Liković Nikola, Matoković Domagoj i Brlas Tomislav.

Zahvaljujemo se na svakoj darovanoj dozi krvi!

GDCK VIROVITICA