JAVNI NATJEČAJ Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Pozivu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, Projekt: „Pružam ti ruku – faza II“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0347

Radno mjesto

Radno mjesto: RADNIK/CA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM 

Mjesto rada:  grad Virovitica i prigradska naselja (Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milnovac, Rezovac, Rezovačke Krčevine i Sveti Đurađ)

Broj traženih radnika: 33

Vrsta zaposlenja: Na određeno, 30 mjeseci

Smještaj: Nema smještaja

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Radno iskustvo: Nije važno

 

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 13.05.2024.

Natječaj vrijedi do: 20.05.2024.

Poslodavac: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

 

Opis poslova:

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom

Obavezne aktivnosti:

 

Pružanje usluge i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština koja obavezno uključuje:

 

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova(pranje suđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

Sadržaj izjave isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica

Uvjeti za prijavu na natječaj:

 

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi,
 • Završena osnovna škola,
 • Srednja škola 3 godine,
 • Srednja škola 4 godine.

 

Ostali uvjeti:

 

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji HZZ-a.

 

Prijava na Javni poziv treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • Zamolbu za posao (uz obveznu naznaku kontakt broja i vlastoručni potpis),
 • Životopis (vlastoručno potpisan),
 • Presliku važeće osobne iskaznice,
 • Dokaz o stečenom stupnju obrazovanja,
 • Potvrda iz evidencije HZZ-a o duljini nezaposlenosti (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave javnog poziva),
 • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva).
 • Potpisana Izjava o korištenju osobnih podataka (može se preuzeti na stranici https://www.gdckvtc.hr/ pod kategorijom obrasci)

 

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola. 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni poziv podnose se neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, Masarykova 6, 33000 Virovitica s naznakom „Za javni poziv za prijam u radni odnos u projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. 

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 091/286-8000 ili na e-mail: projekti@gdckvtc.hr

 

Prijavom na javni poziv kandidat daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica da njegove podatke obrađuje u svrhu provođenja javnog poziva.

 

Sadržaj izjave isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica