Održana nova akcija darivanja krvi u kojoj je prikupljeno novih 90 doza

U prostoru GDCK Virovitica održana je danas ponedjeljak(24.06.2024.) akcija darivanja krvi, u kojoj je sudjelovalo građanstvo i šumarija Virovitica.

Akciji je pristupilo 100 dobrovoljnih davatelja krvi, a odbijenih je bilo 10, i krv je darivalo 90 dobrovoljnih davatelja krvi.

Prvi put je krv darivao 1 dobrovoljni davatelj krvi i to: Domagoj Marek.

Članovi kluba 100+ GDCK Virovitica danas su darivali krv: Damir Košić 119-ti put, Marijan Ratajec 106-ti put i Marijan Štukar 108-i puta.

Zahvaljujemo svima na ovako velikom odazivu i svakoj darovanoj dozi krvi jer je u ljetnim mjesecima veća potreba za krvi!

GDCK VIROVITICA