Aktivnosti u Dnevnom boravku

Organiziranje dnevnih aktivnosti u dnevnom boravku koje djeluje pod nazivom “BOLJI DANI” do 1.06.2019. financira Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku u iznosu od 68.000 kn, te Grad Virovitica i GDCK Virovitica.trajanje projekta je 12 mjeseci a obuhvaćeno područje je Grad Virovitica i prigradska naselja.Broj korisnika je 79, a oni kroz sportsko rekreativne, zabavne, likovne, kreativne i druge njima prilagođene sadržaje provode vrijeme u boravku.Provođenje programa provodi se uz suradnju partnera a to su 1. Likovni klub “NIKOLA TRICK” 2. S.O.S. savjetovanje 3.Hrvatska udruga pripovjedača “PRIČALICA” 4, HPD “PAPUK” . Broj volontera u Projektu je 5 i oni pomažu u osmišljavanju i provedbi sportsko- rekreativnih,kreativnih, edukacijskih, informativnih,kulturnih i zabavnih aktivnosti.