Izjava o pristupačnosti

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Narodne novine br. 17/19 (dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica koja se nalazi na adresi ck-gdck-virovitica.eu.

Mrežna stranica ck-gdck-virovitica.eu je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica ck-gdck-virovitica.eu većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
  • postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način
  • postoji mogućnost da se sadržaj stranica na različitim uređajima ne prikazuje uvijek na isti način
  • kretanje kroz sadržaje stranice nije moguće isključivo putem tipkovnice

Podizanje razine pristupačnosti

U daljnjoj nadogradnji mrežne stranice ck-gdck-virovitica.eu implementirat će se preporuke za unaprijeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. siječnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene koju je proveo Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica.

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice ck-gdck-virovitica.eu korisnici mogu uputiti na niže navedene kontakte:

e-poštom: crveni-kriz-virovitica@net.hr

telefonom: +385 33 729 458

poštom na adresu: GDCK Virovitica, Masarykova 6, 33 000 Virovitica

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte ppi@pristupinfo.hr i putem telefonskog broja +385 1 2099 100.