Kontakt

HCK Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Masarykova 6, 33000 Virovitica P.P. 20

OIB: 36429744885

ŽIRO RAČUN: HR7223600001101291969, Zagrebačka banka

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Pučka kuhinja: od 6 do 14 sati

KONTAKT
Telefon: 033 729 459
e-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr

Ravnatelj
Nikola Slavić
e-mail: ravnatelj@gdckvtc.hr
mob: 099 532 6596

Projekti
Željka Francetić
e-mail: projekti@gdckvtc.hr
mob: 091 286 8000

Socijalne djelatnosti i opći poslovi
Goran Lesić
e-mail: opci.poslovi@gdckvtc.hr
mob: 099 410 3041

Darivanje krvi, prva pomoć i rad sa mladima
Dražen Jendrašić
e-mail: ddk@gdckvtc.hr
mob: 098 286 834

Ivan Šabarić
e-mail: ddk@gdckvtc.hr
mob: 098 503 905

Financije i računovodstvo
Borka Nasić
e-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr
mob: 098 286 874

Aleksandra Salopek
e-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr
mob: 098 342 991

Socijalne usluge
Jelena Lazarus
e-mail: socijalni.poslovi@gdckvtc.hr
mob: 099 797 1536

Socijalna samoposluga: 033/727-008

e-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr