Kontakt

HCK Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Masarykova 6, 33000 Virovitica P.P. 20

OIB: 36429744885

ŽIRO RAČUN: HR7223600001101291969, Zagrebačka banka

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Pučka kuhinja: od 6 do 14 sati

ravnateljica: 033 / 729-459
referada: 033 / 729-459
darivanje krvi i računovodstvo: 033 / 729-459 

Socijalna samoposluga: 033/727-008

e-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr