O nama

GDCK Virovitica svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Protokol I, Protokol II i Protokol III), Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

GDCK Virovitica ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa te u svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi. GDCK Crvenog križa Virovitica djeluje na teritoriju Grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.

Udruga nosi naziv Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a skraćeni naziv udruge glasi GDCK Virovitica

Sjedište GDCK Virovitica je u Virovitici, Masarykova 6.

Upravljačka tijela GDCK Virovitica 2020 – 2024